Obres d’adequació i millora de l’eficiència energètica del camp de futbol municipal, de conformitat amb el Projecte tècnic redactat per Serveis Tècnics municipals.

You are here: