Subministrament, instal·lació i legalització dels projectors de tecnologia LED necessaris per a la millora de la il·luminació del camp de futbol municipal i el subministrament, instal·lació i programació del sistema de control i de tots els seus elements complementaris

You are here: