Execució de les obres del projecte executiu d’un pavelló tripleesportiu al sector de l’Olivar Gran d’acord amb el plec de clàusules administratives i el projecte.

You are here: