Suministro de materiales para la ejecución de las obras de la 1ª Fase de la cimentación y saneamiento del Pabellón Polideportivo cubierto municipal (PFEA 2020)

BOELicitaciones y Concursos Organismo que Convoca: Ayuntamiento de Roda de Andalucía (La) Lugar ejecución/entrega: Roda de Andalucía (La), Sevilla Estado de presentación: Presentación de ofertas Plazo de presentación: De 26/11/2020 a 21/12/2020 Presupuesto base: 125.067,55 Euros URL: Click aquí

L’objecte del present contracte és el subministrament, instal·lació i manteniment de nou paviment de gespa artificial que substitueixi l’existent al camp de futbol municipal de les Borges Blanques, mitjançant arrendament financer, de conformitat amb la memòria tècnica redactada pels serveis tècnics municipals i aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de 9 de setembre de 2020 i modificada per acord de data 25 de novembre de 2020.

BOELicitaciones y Concursos Organismo que Convoca: Ayuntamiento de Borges Blanques (Les) Lugar ejecución/entrega: Borges Blanques (Les), Lleida Estado de presentación: Presentación de ofertas Plazo de presentación: De 26/11/2020 a 11/12/2020 Presupuesto base: 124.720,99 € sin IVA 150.912,40 € IVA incluido (21,00%) URL: Click aquí

L’objecte del contracte és la definició dels elements i unitats d’obra necessaris pel subministrament i instal·lació d’un joc combinat al Parc de l’Estatut del municipi d’Olesa de Montserrat.

BOELicitaciones y Concursos Organismo que Convoca: Ayuntamiento de Olesa de Montserrat Lugar ejecución/entrega: Olesa de Montserrat, Barcelona Estado de presentación: Presentación de ofertas Plazo de presentación: De 26/11/2020 a 11/12/2020 Presupuesto base: 73.692,00 € sin IVA 89.167,32 € IVA incluido (21,00%) URL: Click aquí

L’objecte del contracte és la definició dels elements i unitats d’obra necessaris pel subministrament i instal·lació d’un joc combinat al Parc de l’Estatut del municipi d’Olesa de Montserrat.

BOELicitaciones y Concursos Organismo que Convoca: Ayuntamiento de Olesa de Montserrat Lugar ejecución/entrega: Olesa de Montserrat, Barcelona Estado de presentación: Presentación de ofertas Plazo de presentación: De 26/11/2020 a 11/12/2020 Presupuesto base: 73.692,00 € sin IVA 89.167,32 € IVA incluido (21,00%) URL: Click aquí