O Obxecto do contrato subministro e instalación dunha pista acrobática -chan de execución de exercicios libres- de competición para instalación deportiva dependente do Servizo de Deportes segundo as normas da federación internacional de ximnasia (FIG)

BOELicitaciones y Concursos Organismo que Convoca: Ayuntamiento de Vigo Lugar ejecución/entrega: Vigo, Pontevedra Estado de presentación: Presentación de ofertas Plazo de presentación: De 05/10/2020 a 20/10/2020 Presupuesto base: 48.760,33 Euros URL: Click aquí