O obxecto do contrato é a execución das obras correspondentes ao proxecto: Reforma do campo de fútbol de Portas, redactado pola Arquitecta Dª Carolina Couselo Fariña.

BOELicitaciones y Concursos Organismo que Convoca: Ayuntamiento de Portas Lugar ejecución/entrega: Portas, Pontevedra Estado de presentación: Presentación de ofertas Plazo de presentación: De 28/09/2020 a 18/10/2020 Presupuesto base: 140.617,21 Euros URL: Click aquí